CERES - Vrouwen voor Voedselzekerheid 232

Stichting CERES daagt vrouwen (als voornaamste consument en zadenproducent) uit tot discussie over ons toekomstig voedsel. Het middel voor discussie is een DVD door de producent van Koefnoen, met bekende actrices voor 50 cent per kijker. Deze DVD wordt via een 'Tupperwareparty-achtig' concept door een ambassadeur meegenomen naar haar achterban: bestaande vrouwennetwerken die maandelijks bij elkaar komen. Op deze manier kan de discussie voortduren. Vrouwen maken elkaar aldus wijzer op het ons allemaal verbindende thema 'voedsel' en door verhoogd bewustzijn kan gedragsverandering plaatsvinden. De binnen de netwerken bedachte EVA's (Effectieve Voedselzekerheids Akties) worden vervolgens door CERES verspreid via Social Media.
Gebruik de kracht van vrouwen voor voedselzekerheid