Tijdpunten 214

Tijdpunten
valuta voor actief/duurzaam burger en bedrijfschap

Tijdpunten is een sociale valuta, waarmee niet-betaalde arbeid wordt voorzien van een eigen valuta. De valuta-eenheid is een uur: een uur helpen levert een uur geholpen worden op. Tijdpunten stimuleert actief/duurzaam burgerschap, versterkt de identiteit van de gemeenschap en is zeer effectief als handelingsperspectief (Nieuwe Maatschappelijke Energie).
Tijdpunten is juni 2013 op kleine schaal gestart Schouwen-Duiveland, medio september gaan we eilandbreed.

Stichting Made in Zeeland werkt samen met Qoin en Hart van Leefbaarheid, de kerngroep hierin bestaat uit Welzijnshuis, Woningbouwvereniging Zeeuwland en gemeente Schouwen-Duiveland

overheden moeten leren participeren in burgerinitiatieven