Burgers dwingen met eigen pensioenvermogen een energieke samenleving af 210

Burgers hebben zťlf de sleutel in handen voor een energieke maatschappij. Met genoeg gezond voedsel, genoeg hernieuwbare energie, een menselijke woonomgeving, een solidaire gezondheidszorg en een sterke natuur. We zijn grootaandeelhouder. Via ons pensioenkapitaal bezitten burgers wereldwijd ruim 75% van de aandelen in bedrijven. Nederland heeft relatief het meeste kapitaal per capita. Het ideaal van Stichting 0.0 is dat burgers zich bewust worden van die sleutelpositie. Burgers kunnen de doorbraak mobiliseren door samen met pensioenfondsen hun EIGEN vermogen in te zetten voor samen innoveren een investeren in hele concrete innovaties voor onze basisvoorzieningen, dienstbaar ondernemerschap en een natuurlijke innovatie eco-nomie.
Burgers hebben zťlf met EIGEN pensioenkapitaal de sleutel in handen voor een energieke maatschappij