Evenementen als katalysator voor duurzaamheid 205

Evenementen kunnen duurzaam georganiseerd worden. Maar lang niet alle evenementen organisatoren doen er iets mee! Prioriteiten liggen elders, zeker nu subsidies en sponsorgelden minder worden. Om er nu voor te zorgen dat iets duurzaams wat wel kan en niet veel hoeft te kosten, ook daadwerkelijk gebeurt, stel ik voor om alle Gelderse evenementen te laten samenwerken op het terrein van duurzaamheid. Samen nadenken wat er mogelijk is, samen duurzaam inkopen en samen richtlijnen ontwikkelen om uiteindelijk duurzaamheid als standaard deel uit te laten maken van gemeentelijk vergunningverlening voor evenementen. Dit onder coŲrdinatie en mogelijk financiering van de Provincie Gelderland
Laat het bezoek aan evenementen een katalysator zijn voor duurzaamheid!