Van onderwijs naar de keukentafel: energiewedstrijd om gedrag in te slijten 202

Energiebesparing - kan een impuls blijvend zijn?

Team Duurzaam Onderwijs ontzorgt het VoortgezetOnderwijs met duurzaamheidseducatie.

Te zamen met de leskist Energietransitie - over alle vraagstukken over de overgang van grijs naar groen - wil het team een energiewedstrijd ontkenen. Tussen scholen onderling in de regio, en ook tussen gezinnen in de regio. Door een energiemeter slim in te zetten kunnen zo'n 30 klassen in een jaar deelnemen. En met al die leerlingen ook alle gezinnen.
Gedurende 3 maanden geven zij wekelijks meterstanden door en wordt de tijdelijke gedragsverandering ingesleten.
Omdat wij op de scholen komen, spreken we over alle klimaataspecten.
Windenergie weren vanwege NIMBYgevoeligheden? Bedenk hoe de backyard van de kolendagbouwwinning er uit ziet. Dat is nu de prijs.