Social Energy 189

Duurzaamheid en energie. Twee woorden, onlosmakelijk verbonden. Plan to Behaviour wil hier een derde woord aan toevoegen: gedrag. We beÔnvloeden (duurzaam) gedrag door gebruik te maken van psychologische technieken. Zo zorgt Ďbenadrukken van de sociale normí voor een significante toename in besparingsgedrag. Voorbeeld: Opower stuurt huishoudens een energierapport waarmee het energieverbruik vergeleken wordt met dat van de buren. Mensen worden hierdoor gemotiveerd om zelf energie te besparen. Dit levert een besparing op van 2% per huishouden. Dit lijkt niet veel, maar in de VS wordt met behulp van deze slimme energierapporten meer energie bespaard dan alle zonnecollectoren tezamen opbrengen!
Door de slimme inzet van psychologische beÔnvloedingstechnieken, kan het gedrag dat aan de basis ligt van energie besparen, beÔnvloed worden om zo te komen tot significante besparingen in ons energieverbruik