Zij aan Zij 188

Ik wil de maatschappij op een duurzame manier betrekken bij het reilen en zijlen van onze melkveehouderij. we zijn het contact met elkaar steeds meer verloren. daarom wil ik op onze melkveehouderij flex(co)werkplekken maken. het stalsysteem aanpassen met de beste welzijn opties voor het vee en boer. de stal energie opbrengend maken dmv compostering in de stal, waarbij we de warmte van compostering en de melk gebruiken in het bedrijf of naar de buren transporteren. de stal zo inpassen in het landschap dat we gewenst zijn in de omgeving, getolereerd is niet genoeg. op deze manier is geen megastal nodig
slim verbinden is de toekomst! ook voor overheden