Rivierstroom Ijssel -Berkel 157

Een altijd en eeuwige bron van energie.
Bij de herinrichting van de rivieren een nevengeul (naastliggend) maken, en daarin een waterkrachtcentrale plaatsen die elektriciteit opwekt.
D.m.v gebruikmaking van de stroomsnelheid en kracht van het water.
Dit is m.i. ook toepasbaar op de rivier de Berkel.
Gebruik het begrip "Deltaplan" voor duurzaamheid