Energie uit oppervlaktewater 152

Dagelijks verpompen honderden gemalen miljoenen kuubs water om onze polders droog te houden en de weilanden groen. Wat als we te veel, te weinig of te vies water kunnen inzetten voor duurzame verwarming of koeling?

Een mooi voorbeeld hiervan is het onttrekken van warmte uit bijvoorbeeld een stadsgracht, deze warmte kan worden opgeslagen in de bodem met behulp van WKO. In de winter kan deze warmte een warmtepomp aandrijven met een zeer hoog rendement.
Door het zomers onttrekken van warmte zal de gracht afkoelen, gaan stromen en meer zuurstof opnemen, dit voorkomt blauwalg en botulisme en verbeterd de waterkwaliteit!
Een watermanager wordt energieleverancier en een gemaal een duurzame bron van energie.