Omgevingstemperatuur geeft vrije duurzame energie. 143

Een verschil in temperatuur kan omgezet worden in bruikbare energie. Als het verschil vereffend, kan weer energie omgezet worden. Als tijdens het vereffenen de energie gebruikt wordt om het systeem in stand te houden, blijft de energie over die tijdens het verschil maken omgezet wordt.
Zie het principe als een soort schommel. Telkens wordt een zet gegeven door de omgevingstemperatuur. Met nu reeds bestaande technieken is dit te realiseren. Met zowel kou als warmte werkt dit principe. De enige invloed op de omgeving is kou of warmte als gevolg van rendementsverliezen.

De omgevingstemperatuur is een enorme bruikbare energiebron, met een constante toevoer van energie.