Werk-scheppings-cooperatie --Burger-Abdij 124

Model gebaseerd op het economisch systeem van de vroegere Abdijen, waarin 1000 werklozen zelf in samenwerking via een cooperatie, met als basis gezamenlijk ondeelbaar eigendom van grond, gebouwen, werkplaatsen, machines,apparaten, inventarissen, voorraden en transportmiddelen, hun eigen werk scheppen en in stand houden, met in ruil voor de overeengekomen werktaak een Basis Inkomen in natura, dus, in voltooide vorm, gratis wonen, voedsel/eten en drinken, kleding, energie, water, en een hele reeks diensten.
van tijdelijk commercieel werk naar echt vast werk