scheetopvanger voor koeien 121

Een grote bijdrage aan het broeikaseffect komt van koeienscheten omdat daar veel methaangas in zit. In 1977 heeft een Engelsman al een octrooi aangevraagd voor een scheetopvanger voor mens en dier, maar daar is toen niets mee gebeurd. Dit hulpstuk zou dus bij koeien ingebracht kunnen worden zodat die methaan opgevangen en gebruikt kan worden en om het broeikaseffect te verminderen.
Deze scheetopvangers zouden dan geleegd kunnen worden als de koeien gemolken worden en de scheten kunnen dan verwerkt worden tot brandstof.
laat met scheetopvangers voor koeien het broeikaseffect een poepie ruiken!