Ecodorp Zwolle 118

Vanuit het besef dat we een veel te grote aanslag doen op de veerkracht van de aarde, dat tegelijk de welvaart erg ongelijk verdeeld is, willen we onderzoeken of het mogelijk is onze impact van wonen en leven te reduceren tot nul.
Daarvoor zijn volledig gesloten kringlopen nodig en leren we opnieuw optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de aarde biedt. Met respect voor Šl het leven en herwaardering van biodiversiteit.
Permacultuur is een zienswijze die goed aansluit bij onze doelen, zowel als model voor sociale structuren als voor methoden om de mogelijkheden van land-& tuinbouw optimaal te benutten.
Geef duurzame doeners de ruimte!