Smart Building Logistics 111

Smart Building Logistics is een unieke methodiek om efficiŽnter en duurzamer te bouwen. Vanuit een logistieke invalshoek wordt er optimaal gefaciliteerd in ketensamenwerking en worden continue optimalisaties in productieprocessen, arbeidsomstandigheden, bouwplaatslogistiek, afvalmanagement en recycling gerealiseerd.

De duurzame resultaten zijn het verbeteren van de bereikbaarheid, mobiliteit, luchtkwaliteit en het reduceren van verspilling van grondstoffen.
ē Minimaal 50% reductie van transportbewegingen
ē 100% beladingsgraad heen en retour door logistieke loop
ē Uitvoering logistiek buiten spitstijden
ē Gemiddeld 95% recyclinggraad
ē Reductie bewerking afval
ē 15% minder verspilling van materialen
ē Reductie verpakkingsmaterialen
ē Inkoop en recycling van grondstoffen integraal combineren

SBL voor het daadwerkelijk duurzamer bouwen van duurzame gebouwen