Mierzand 107

Om mieren onder een terras het leven moelijk te maken zonder gif doe ik het volgende. Ik zeef droog zand door een keukenzeef en bewaar dit in flessen. Zodra ik mieren zie doordat ze zand tussen de terrastegels omhoog brengen giet ik er uit de fles een piramide van zand op. De mieren gaan dit zand onder de tegels transporteren. Net als in een zandloper vult de piramide aan wat door de mieren wordt getranporteerd. Je ziet dat door het binnentalud wat in de piramide ontstaat. Het is een kwestie van bijhouden en ik doe het al jaren zo.
Stimuleer duurzame energie