Elke agrarisch ondernemer een duurzaamheidsverslag 106

Door middel van moderne ICT kunnen agrarisch ondernemers de sociale acceptatie van hun bedrijf en producten verbeteren door een duurzaamheidsverslag uit te brengen. Hierin rapporteren ze over hun vorderingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Het verslag kan worden gebruikt voor eigen management en bedrijfsvergelijking, maar daarnaast kan het via een website worden gedeeld met omwonenden en consumenten. Er bestaat nog geen standaard duurzaamheidsverslag voor de land- en tuinbouw dat gemakkelijk met collegaís, afnemers en omwonenden kan worden gedeeld. Hierdoor wordt de bestaande kloof tussen agrarisch ondernemers en hun omgeving, en tussen hun product en consumenten verkleind.
Meten en weten stimuleert duurzaam handelen