Maak AA en AAA-batterijen heel simpel nog duurzamer! 097

Hoe AA en AAA-batterijen nog duurzamer worden? Heel simpel: zet op elke batterij een kleurringetje, zoals bij elektrische tandenborstels. De kleur geeft het jaar van uitgifte aan. Na gebruik, bij inname, wordt gekeken hoe lang de batterij in omloop is geweest. De fabriek probeert vervolgens deze omlooptijd te verhogen. Resultaat: kwaliteitsverhoging en duurzame productie.
Maak duurzame productie op simpele wijze inzichtelijk.