DNA-compound 064

Nieuwe materiaaltechnologie om een rubbermengsel te maken, dat bij temperatuurstijging stijver wordt en bij lagere temperaturen weer soepel wordt. Vredestein was zeer enthousiast maar wil het niet ontwikkelen, omdat de winterband goed in de markt ligt en garages verdienen ook aan bandenwisseling en -opslag.
De toekomstige DNA-band kan zich aanpassen aan jaargetijden en rijstijl, omdat het rubber de juiste hardheid kiest, aangestuurd door de temperatuur.
Bandenfabrikanten hebben dit lang voor onmogelijk gehouden.
Een man van de NOVU zei mij onlangs op hun Techno Starters spreekuur, dat de rubberwereld het straks nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Goed voor de economie.
Minder fijnstof met de DNA-tyre