1000 algenboeren in 2020 063

Duizend algenboeren in 2020. stel je eens 1000 algenboerderijen voor die van 1 hectare van hun land gebruiken voor algenkweek. Duizend algenboerderijen van 1 ha leggen in potentie jaarlijks 40 miljoen ton CO2 vast in de vorm van 20 miljoen ton bruikbare biomassa.
maak Nederland het groenste water land op aarde