Sunny side of rain 059

In het kader van klimaatadaptatie hebben we de afgelopen 3 jaar de 'Rainwinner' ontwikkeld welke sinds kort op de markt is. Holle kunststof bouwstenen waarmee diverse functionele tuinelementen mee gebouwd kunnen worden (schutting, muurtjes, carport, tuinmeubel, e.d.) Dit moet het gebruik van overtollig regenwater onder de maatschappij stimuleren. Door de lage leidingwaterprijs in Nederland is er meer voor nodig om de maatschappij massaal aan het regenwatergebruik te krijgen. Door het opgeslagen overtollig regenwater, door de zon te laten verwarmen en dit door huishoudens en bedrijven te laten gebruiken, zal het voor de maatschappij aantrekkelijk worden om regenwater te gebruiken..
Laat de economie weer bloeien door te kiezen voor meer met minder