Moes-Verkeer 056

Moes-Verkeer bouwt mťt de stad moestuinen vůůr de stad. Samen een stadsmoestuin opzetten stimuleert het bewustzijn over duurzaamheid, samenwerken en voedsel. Braakliggende terreinen, daken, buurtuinen en balkons worden groen gemaakt!

Het hoofdproduct dat aangeboden wordt is de aanleg van stedelijke moestuinen ĎUrban Gardeningí. Moes-Verkeer heeft ook de ambitie om "Moes-Acties" te organiseren, zoals fietsexcursies langs moestuin-initiatieven, oogstfeestjes, de "Moes-Kwekerij" die plantjes uitdeelt aan organisaties of buurten, bijenprojecten of netwerkbijeenkomsten.
Collectief bewustzijn over duurzaamheid, voedsel en samenwerken stimuleren, door in de stad te tuinieren!