tijdelijk anders benutten 045

Klimaatdoelstellingen en braakliggende terreinen.
Zoek naar mogelijkheden om de energie transitie te versnellen. Als gevolg van minder bouw- en gebiedsontwikkeling liggen veel terreinen braak en bouwprojecten op de plank in afwachting van betere tijden.
De provincie Gelderland heeft haar peilen gericht op dit soort ongebruikte gronden binnen haar grenzen, met als doel gemeenten te stimuleren deze gronden beschikbaar te stellen voor de opwekking van duurzame energie.
Gemeenten en provincies sla de handen ineen om ongebruikte terreinen te benutten voor de opwek van duurzame energie.
Zo leveren de gronden nog wat op en dragen ze bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen.

Tijdelijke dip biedt duurzame kans.