www.deafvalmarkt.nl 042

DeAfvalMarkt.nl biedt een platform voor bedrijven om hun afval(probleem) aan te bieden. Marktpartijen kunnen daarop een oplossing bieden, uitgesplitst naar kosten.
Elke oplossing wordt ingeschaald naar de Treden van de Ladder van Lansink: Preventie, Hergebruik, Recycling, Energie en Verbranden.
Oplossingen hoger op de ladder leveren altijd meer geld op/kosten minder en zijn beter voor het milieu. Kortom, door deAfvalMarkt.nl hebben afvalaanbieders gemakkelijk zicht op, en toegang tot de milieuvriendelijkste oplossingen met maximale financiele rendementen. Door het transparant maken van de werkelijke kosten van afval (geld ťn milieu) ontstaat voor alle marktpartijen een prikkelende werking om betere afvaloplossingen na te streven!
Ik denk niet dat een externe boodschap helpt, een interne crisis wel.