Gestuurde kustverdediging 033

Een gestuurde kustverdediging is beter voor de natuur, het milieu en de schatkist omdat oplopende zandsuppleties gestabiliseerd en zelfs gehalveerd kunnen worden. Een gestuurde kustverdediging zorgt dat er land wordt gewonnen zodat er meer ruimte voor natuur en recreatie ontstaan. Ook zorgt een gestuurde kustverdediging dat de duinen meegroeien met de zeespiegelstijging. Voorbeelden van gestuurde kustverdediging zijn het Kennemerstrand, met natuurgebied, recreatiegebied, jachthaven , hotel , bebouwing en strandhuisjes. De Eijerlandsedam op Texel met een enorm strand en jonge duinen. Sturen is ook mogelijk door het plaatsen van golfdempers die zand naar de kust sturen en energie opwekken.
Een gestuurde kustverdediging is beter voor natuur milieu en de schatkist.