Stichting Solar Schools 017 25-

Stichting Solar Schools is een sociaal ondernemersidee met als doel het stimuleren van het MVO van bedrijven, het aanzwengelen van de zonne energie sector en het samen groen denken in Nederland. De missie van Stichting Solar Schools is om alle Nederlandse scholen te voorzien van zonnepanelen. De besparing die dit oplevert voor de jaarlijkse energierekening van de scholen, moet geinvesteerd worden in duurzaam lesmateriaal voor de leerlingen. De financiering van de zonnepanelen komt van Crowd Funding en het MVO budget van bedrijven.
We gaan het doen, samen naar groen!