Venenwijk - zonnewijk 005

De bewonersvereniging "De Venen" in Wateringen is een zeer aktieve vereniging in de Venenwijk met name voor de jeugdige bewoners. Op de Alg Ledenvergadering is het idee naar voren gebracht om van de wijk een zonnewijk te maken door het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zowel PV-panelen als zonneboilers. Om ook bewoners met een ongunstig gelegen woning deel te kunnen laten nemen is aan de gemeente voorgesteld PV-panelen op gemeentegebouwen in de wijk te plaatsen.
Samen - voor een duurzame wijk.