Gestuurdekustverdediging 003

RW kan de zandsuppleties halveren als er een gestuurde kustverdediging wordt doorgevoerd. Het voorbeeld, de Eijerlandsedam, ligt op Texel. Ook het Kennemerstrand valt onder deze noemer. Natuur, milieu, recreatie, zoetwaterovang, werkgelegenheid en het opwekken van schaone energie zijn beter af met een gestuurde kustverdediging.
Stuur Rijkswaterstaat naar een gestuurde kustverdediging.