De Gelukkige Buurt 332

Lokaal duurzaam diensten centrum (LDDC)
En lokaal duurzame diensten centrum in de buurt waar bewoners en bedrijven met vragen te recht kunnen komen. Het LDDC gaat functioneren als spin in een web,.
Een lokaal duurzaam dienstencentrum (LDDC) is voor,dat er een vertrouwensband opgebouwd wordt tussen klant bedrijf/adviseur Het is een ontmoetingsplek voor concrete adviezen. Vragen kunnen beantwoord worden door bewoners en bedrijven uit de buurt. In LDDC is een voorportaal van lokale adviseurs op het gebied van nazorg na verlies, recycling, communicatie, energie, leefbaarheid veiligheid, zonnepanel ,architecten etc en waar alle duurzaamheidthemaís: people Ė planet Ė profit ingevuld kunnen worden.

CoŲperatie door burgers voor burgers voor een duurzame leefomgeving.