Emporium 291

Het Emporium plan omvat een bouwkoncept voor nul-energie of zonne- energie gebouwen met een energie- en materiaalzuinige konstruktie. Deze konstruktie levert de klimatologische voorziening voor de huisvesting van levende lijven. Een warme wateropslag en kollektoren leveren de ruimteverwarming en warmwatervoorziening, en een koude wateropslag en kollektoren de ruimtekoeling en de koeltebron voor een koelkast. De watercircuits werken pomploos en op thermosifon, en vergen geen hoogwaardige energie zoals elektriciteit of brandstof. Een lichtgewicht konstruktie draagt de wateropslag. Deze watermassa vervangt tevens het warmte en koelte akkumulerend vermogen van de bouwmassa.
Energiesystemen met minimaal exergieverlies: gebouwenergie, een derde van de wereldvraag, is een laagwaardige energievraag, die, mits laagwaardig geproduceerd, voor duurzame energiesystemen de minste inspanning dan wel kosten vergt.