grijs water circuit spoelwater wasmachine 287

Het spoelwater van de wasmachine via slang naar tank boven wc, max 4m dat kan de pomp van de wasmachine aan. Langer dan 4m moet er een pomp tussen komen. De tank aansluiten op wc en men kan dit water gebruiken om de wc door te spoelen. Dit systeem kan ook gebruikt worden in de horeca voor het spoelwater van de glazen
geen waterverspilling