micro biomassa vergassing 259

Het gaat om micro biomassa vergassing, een kleine biogas wkk, dus kleinschalig in te zetten waar er warmte en stroom benodigd word. in een compacte installatie.

micro Biomassa vergassing is 100% energie neutraal, daar er van afval zoals snoeihout, riet, gras uit de directe omgeving; met een hoog rendament energie word opgewekt (warmte en stroom) de rookgassen zijn vergelijkbaar met de rookgassen van het verstoken van aardgas. het overgebleven restproduct is een zeer goede bodemverbeteraar.
Kleinschalige duurzame energie is zeer kosteneffectief voor een duurzame samenleving.