naleving definitie compost 256

door de gemeente gratis verstrekte compost (oa uit opgehaald gft afval door De Meerlanden) bleek veel onregelmatigheden te bevatten (oa glas, stukjes beton, hard/zacht plastic, elastiekjes). Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) blijkt norm opgesteld te hebben voor klasse 1 en 2 Ďcompostí, inhoudende minder/meer onregelmatigheden. Conform de wettelijke definitie compost mogen dergelijke onregelmatigheden NIET in compost zitten. Uit feit dat BVOR onregelmatigheden genormeerd heeft, leidt ik af dat onregelmatigheden structureel in Ďhun compostí voorkomen, waarschijnlijk vermengen van Ďonsí goede GFT afval met Ďindustrieel groení. Voorstel om de afvalverwerkers te verbieden om hun product dat zij Ďcompostí noemen, compost te noemen.
houdt compost plastic-vrij