Guerrilla campagne voor duurzame verf 254

Guerrilla campagne om een cultuuromslag bij consumenten te weeg te brengen te kiezen voor duurzame verf.
Doel: stimuleren gebruik duurzame verf door particulieren en schildersbedrijven. Deze verven zijn deze beter dan traditionele verven; milieuvriendelijker en gezonder voor de mens. Bovendien zijn ze kwalitatief beter (zie onderzoek programma KASSA groen).
De campagne gaat erover deze kwaliteit op waarde te schatten.
Gezond leven, wonen en werken met duurzame verf