Borghendes Moestuin 251

Vrijwilligers starten samen met de gemeente, bedrijfsleven, beroepskrachten en onderwijsinstellingen Borghendeís moestuin. Op een braakliggend stuk grond van de gemeente of woningcorporatie wordt een moestuin aangelegd en onderhouden met steun van deskundige vrijwilligers. Sponsors helpen en de voedselbank participeert en plukt letterlijk de vruchten. Onderwijsinstellingen gebruiken de tuin voor (biologie)onderwijs en praktijkgericht activerend onderwijs.
De moestuin is ook bedoeld als gemeenschapstuin; een ontmoetingsplaats om mensen met elkaar te verbinden, waar mensen zich nuttig maken en voelen. De oogst wordt gedeeld met elkaar en minder bedeelden (voedselbank). Het project bundelt krachten en benut mogelijkheden van instanties en burgers.

Laat duizend bloemen en groenten bloeien