Hier dat papier 247

Mogelijk maken dat papierafval bij bedrijven (inrichtingen Wet milieubeheer) kan worden opgehaald door verenigingen, die daarmee de kas spekken.
Momenteel moeten bedrijven oud papier afgeven aan een erkend afvalinzamelaar. Gemeenten kennen voor inzameling van oud papier bij huishoudens vaak een goed inzamelsysteem waarvan verenigingen in de gemeente profiteren omdat het geld oplevert voor de clubkas. Dit inzamelsysteem mogen bedrijven niet gebruiken vanwege wettelijke regels. Door bedrijven de vrijheid te geven om papier af te geven aan verenigingen worden twee vliegen in een klap geslagen, minder kosten voor bedrijven en meer opbrengsten voor verenigingen
Minder regels geeft ruimte aan duurzame kansen