STAD+KAS 394

STAD+KAS combineert stedelijke functies (wonen, werken, leven) met tuinbouwfuncties en technieken. Het is een initiatief van vijf Westlandse bedrijven die met hun dagelijkse activiteiten veel kennis en kunde op doen in de tuinbouw- en bouwketen. Binnen STAD+KAS brengen zij kennis en ervaring praktisch bijeen, combineren dit en realiseren projecten waarmee zij de tuinbouw daadwerkelijk naar de stad brengen. Denk niet aan alleen een teeltomgeving, maar aan projecten waarin vele verschillende functies en onderwerpen worden gecombineerd; zoals energie(uitwisseling), onderwijs, recreatie, (biologische) productie en horeca. Op een manier waardoor nieuwe kennis en kunde ontstaat voor het bedrijfsleven, overheden en de maatschappij
Combineer en integreer stedelijke functies met tuinbouwfuncties en technieken, werk samen en zorg voor co-creatie.