De thuiskwekerij 383

We kunnen een duurzame samenleving sneller ontwikkelen door thuis groenten te kweken en door in te zien dat het levensgeluk wat hieruit voortkomt zal bijdragen aan een sterkere economie.
Daadwerkelijk duurzaam leven voor mens, plant en dier door middel van een bundeling van social design, stadslandbouw en transitiemanagement.
Mensen die daar ruimte voor hebben zouden met een minimum aan besteding zelf groenten moeten kunnen kweken in hun achtertuin.. Er moet een verkooppunt komen voor opgekweekte planten om de hoek of in het buurthuis, of bij iemand die hier ruimte voor heeft. Een leegstaand gebouw.

Door mensen de mogelijkheid te bieden op optimale wijze thuis groenten te kweken en te telen wordt de levensstandaard niet alleen op duurzaam vlak verhoogt , maar dit zal ook de groei van de economie positief kunnen beÔnvloeden.