Nieuwe topper: Flevo Wopper 381

In Zeewolde is een grote groep biologisch en biologisch dynamische agrariers actief. Een steeds groter wordende groep. Het zou geweldig zijn als deze agrariers een nieuwe biologische groenteburger weten te maken van lokaal geteelde producten. Omdat sprake is van wisselteelt is er per seizoen een nieuwe groenteburger beschikbaar. We noemen het de Flevo Wopper en het is de verkrijgen binnen de Flevolandse restaurants.
Vleesvervangen is noodzakelijk.