WoestPoP 366 25-

WoesteLand zal in 2013 de eerste editie organiseren van WoestPoP een festival waar cultuur, natuur, milieu, en duurzaamheid bij elkaar komen.

We kiezen voor een festivalvorm om dicht aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Jongeren gaan steeds meer naar festivals toe (Response Jongeren Evenementen, 2009) en komen doorgaans terug met een zeer positieve ervaring. Door een muziekfestival te combineren met duurzaamheid willen we een positieve ervaring richting duurzaamheid, natuur en milieu bewerkstelligen. Een thema dat op dit moment nog door vele jongeren als ver van mijn bed, niet cool en zelfs soms als onnodig wordt ervaren.

Nu jongeren inspireren om zich duurzaam te gedragen, biedt mogelijkheden voor de toekomst.