Zon-Coop, de cooperatie voor huishoudens in Lelystad, met een warm hart voor zonne-energie-toepa 315

Burgers & Huishoudens kunnen via verschillende initiatieven zonne-panelen aanschaffen. Het dak moet daarvoor geschikt zijn, anders is het niet mogelijk. Zon-Coop wordt een cooperatie voor huishoudens in Lelystad, die het gebruik van zonne-energie ondersteunt en daar op meerdere manieren aan kan bijdragen. Naast het installeren van zonne-panelen op daken, wordt aandacht besteed aan mogelijkheden om energieverbruik te verminderen, bewustworden van het energieverbruik en het toepassen van duurzame energiebronnen.
Zon is goed; stimuleer burgers duurzame energiebronnen te benutten.