HarvestaGG Green Goods 294

Biomassa is rijk aan uiteenlopende en zeer waardevolle elementen. HarvestaGG wil deze maximaal benutten door biomassa te cascaderen. Dat levert hoogwaardige voedingseiwitten op. Daarnaast worden grondstoffen voor bioplastics worden gewonnen. Het ruwe materiaal dat na cascadering overblijft, is de grondstof voor droogvergisting waarbij groen gas, CO2, bioturf en vezels worden geproduceerd.
De teelt van gras stimuleert de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Bovendien reduceert het de mestproblematiek en de inzet van chemie. De nieuwe biobased inkomensmogelijkheden voor boeren zijn een stimulans voor de leefbaarheid van het platteland. HarvestaGG biedt daardoor duurzaam rendement voor bodem, boer en samenleving. Zowel economisch als maatschappelijk.
Het einde van het fossiele tijdperk voor bodem, boer en samenleving