Hillblock 285

Hans Hill is de bedenker en ontwikkelaar van de innovatieve dijksteen; het Hillblock. Dit betonnen taludblok zorgt door een tal van unieke eigenschappen voor een bovengemiddelde stabiliteit en een significant sterkere golfoploopreductie dan bestaande oeverbescherming. Door toepassing van het Hillblock hoeven dijken minder, of soms helemaal niet, verhoogd te worden.
Het beton wordt CO2-arm geproduceerd en door de unieke vormgeving wordt er tevens ruim 30% beton bespaard. Door de werking van de steen zouden de eisen voor het formaat/gewicht sterk gereduceerd kunnen worden, wat de duurzaamheid in de waterbouw sterkt verhoogd.
Het Hillblock zou een enorme besparing in materiaal (beton), transport (lichter) en kosten voor mens en milieu (minder CO2) kunnen realiseren voor alle kust - en oevergebieden in Nederland.