Werken met lokaal geld 267

In Alkmaar is er groeiend belangstelling voor het concept Ďbewonersondernemingí.
Van een braakliggend terreintje een speel-of moestuin maken, een wijktaxi, boodschappendienst, repair cafť.
Initiatieven van bewoners, voor bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt.

Kan je draagvlak in de buurt creŽren voor deze initiatieven door de benodigde investeringen te financieren middels crowdfunding? Gaan bewoners meer gebruik maken van het aanbod omdat ze er zelf in geÔnvesteerd hebben? Kunnen ze daarvoor iets in Ďnaturaí terugkrijgen of korting op de wijktaxi?
FairBusiness wil graag onderzoeken of lokaal geld bijdraagt aan het verduurzamen van bewonersinitiatievenDuurzame bewonersondernemingen werken met lokaal geld