What if we change - Maak en deel je duurzame video! 216

What if we change is een online videoplatform voor iedereen. Men kan er kijken naar video's over natuurherstel. Vijf reporters doen verslag over projecten in Mali, India, Bonaire, Bolivia en meer.
Wie zelf een video over een duurzaam initiatief wil delen met de wereld kan deze plaatsen als een videostorie.
Met sociale media als Facebook, Twitter, LinkedIn deel en vertel je je verhaal over duurzaamheid in je eigen netwerk.

Whatifwechange is een initiatief van IUCN NL en wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. www.whatifwechange.org
Communiceer over het belang van een duurzame toekomst.