M.P.M. 213

Een innovatie van het oude waterrad in een nieuwe samenstelling. Om dit waterrad wordt een dubbelwandige ponton gebouwd met een trechtervormige inlaatmond geplaatst. De opening is bv. 4x12= 48 m/2 en een uitlaat van bv. 1x1=1m/2. Achter deze opening wordt een rad, schroef of turbo-generator geplaatst . De stroming in de waal-rijn levert een kracht op van 1000 tot 1500 m/3 per sec. Door deze trechter ontstaat een verhouding in 48 staat tot 1, die met een kracht door deze opening wordt geperst. Door deze kracht te benutten kunnen zeker 5000 huisgezinnen per dag gebruik maken van deze installatie.
Duurzaam. schoon, goedkoop, goedkoop in fabricage.