stadse wind 190

Rondom hoogbouw in stedelijke gebieden kan het nogal eens flink waaien. Deze wind kan gebouwgebonden worden opgenomen en omgezet in gebouwgebonden energie. Elke flat, elk kantoor zijn eigen generator.
Voorzie gebouwontwerpen in ruimte voor turbines, maar neem deze op in de architectuur en laat ze niet buiten het gebouw hangen. Subsidieer waar mogelijk zodat deze extra ontwerpruimte kan worden bekostigd.
geef duurzaamheid aan het hele publiek