Energiezuinig wonen voor iedereen! 178

Woningeigenaren en huurders informeren en stimuleren om woningen ouder dan 10-15 jaar energiezuiniger en comfortabeler te maken. Marktpartijen gaan op wijkniveau voorbeeldwoningen verbeteren en daarmee bewoners enthousiast te maken en op ideeŽn te brengen.
De mogelijkheden, de kosten en de verlaging van de energiekosten zijn vooraf inzichtelijk. www.duurzaambouwadvies.nl
Naast de nationale hypotheekschuld is de oude woningvoorraad een economische en daarmee sociale "donderwolk" boven de samenleving!