Nationaal vergunningenloket 173

Maak een nationaal vergunningenloket waar alle Nederlandse vergunningen worden aangevraagd. Door het koppelen van de bestaande wet- en regelgevingen aan zo'n nationaal vergunningenloket kan de burger in ťťn oogopslag zien, welke vergunningen er zijn die aangevraagd moeten worden voor zijn (bouw)activiteit. Ook termijnen aangeven.
Door een landelijk toetsteam worden deze vergunningen getoetst op juistheid en deze zend ze vervolgens door naar de juiste instantie(s).
Deze instanties beoordeelt de vergunningsaanvraag en koppelt een en ander terug aan de indiener. Ook bezwaarschriften laten indienen bij dit nationaalbureau.
Eenvoudige vergunningen indienen