Dynamisch VerkeersManagement 172

Op vele (rijks)wegen zijn zogenaamde matrixborden aanwezig. In gemeente vaak routewegbewijzering.
Om het verkeer meer door te laten stromen, dien je alle snelheidsborden (en einde snelheidsborden) te verwijderen en aan te geven via deze matrixborden. Ik ervaar dit als rustgevend, ontvang geen verbaal indien ik een bord over het hoofd heb gezien (snelheid wordt constant aangegeven) en bij veranderende omstandigheden (ongeval, mist, enz) kan de snelheid direct aangepast worden. Ik denk zo dat er een toename zal zijn van doorstroming en begrip bij de burgers, Harder als het harder kan, en langzamer daar waar het moet.
Minder regelen via bebording