Boji-Kenniscentrum duurzaam voor Buiten 148

Boji-duurzaam voor Buiten- Kenniscentrum voor buitenmaterialen. Verzorgd educatie aan beroepsopleidingen (zij zijn de toekomst). Stimuleert en activeert ketenwerking tussen leveranciers-producenten en verwerkers. Centrale logistieke coordinatie. Dit alles vanuit het principe-duurzaam voor buiten-winst op de lange termijn voor allen. Advies en begeleiding van de consumenten en het in beweging brengen tussen vraag en aanbod. B to B , C to B en B to C.
Nederland verdient het concept -Boji-duurzaam voor Buiten - om het verschil te maken in de wereld en een bijdrage te kunnen leveren aan onze kostbare planeet.